Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala. Detaljplanen gäller området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan. Lägenheterna ska vara ett tillskott av små och prisvärda lägenheter på Uppsalas bostadsmarknad. I bottenvåningarna på husen planeras för butiker och annan samhällsservice.

1854

Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala. Detaljplanen gäller området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan. Lägenheterna ska vara ett tillskott av små och prisvärda lägenheter på Uppsalas bostadsmarknad. I bottenvåningarna på husen planeras för butiker och annan samhällsservice.

Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. Plan- och byggnadsnämnden beslutade idag att ge Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning i uppdrag att ta fram en detaljplan för en del av fastigheten Almunge-Lövsta 1:147. Fastighetsägaren vill bygga omkring 33 bostäder, varav cirka 17 enbostadshus och 16 lägenheter i flerbostadshus. Ambitionen är att lägenheterna ska bli hyresrätter. Detaljplanens syfte är att ändra den tillåtna markanvändningen så att kommunala bolaget Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för den mark de köpte när de bildade bolaget. Detaljplaner.

Detaljplan uppsala kommun

  1. Bolagsverket namnbyte kostnad
  2. Röda dagar 2021 december
  3. Modern selfie
  4. Sommardäck lag mönsterdjup
  5. What is an entr

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 11 februari–4 mars 2021. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus i upp till tre våningar. Byggnaderna ska ha en gestaltning som passar in i ett område med småskalig bebyggelse. arrow_forward.

Detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen Håbo kommun, Uppsala län PLANBESKRIVNING Vy som illustrerar möjlig bebyggelse längs nya lokalgatan i Björkvallen. I förgrunden illustreras flerbostadshus i två våningar och i bakgrunden syns flerbostadshus i fyra våningar.

arrow_forward. © ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt 1 svar på ” Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun, PBN 2017-2441 ” Paul Reichberg den 2020-05-02 kl. 10:27 skrev: Bygg inga bostadshus i seminarieparken.

Detaljplan uppsala kommun

Lägenheter till salu på Hemnet i Uppsala-Näs Stabby Prästgård, Uppsala kommun.

Detaljplan uppsala kommun

En detaljplan kan, om kommunen anser att det är lämpligt, grundas på ett planprogram som anger utgångspunkter och mål för planen. Syftet med programmet är att i ett tidigt skede bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och erfarenheter från de som är berörda. En detaljplan som ännu inte är antagen kallas för pågående detaljplan.

ANTAGANDEHANDLING. Utdrag ur ekonomiska kartan, planområdet och  Detaljplan i Uppsala skickas på samråd · Stadsutveckling · Uppsala kommun skickar detaljplanen för del av Fullerö 21:66 på samråd. Planen möjliggör för ett  1 mar 2021 SBF anser därför att förslaget till detaljplan strider mot miljöbalken 3 kap 6§ och att kommunens beslut att anta detaljplanen bör upphävas. Detaljplan för Skölsta Uppsala. Planhandlingar och -karta över ett större område strax utanför Uppsala.
Nettolohn bruttolohn berechnen

Detaljplan uppsala kommun

Vill du  Hitta din närmaste Preem-station.

Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir hanteringen av bygglov enklare.
Schenken perfekt

Detaljplan uppsala kommun fri läkarvård efter 85 år
cecilia johansson facebook
tra o teknik
iva sjuksköterska
linde metallteknik allabolag

Detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen Håbo kommun, Uppsala län PLANBESKRIVNING Vy som illustrerar möjlig bebyggelse längs nya lokalgatan i Björkvallen. I förgrunden illustreras flerbostadshus i två våningar och i bakgrunden syns flerbostadshus i fyra våningar.

Ambitionen är att lägenheterna ska bli hyresrätter. Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun Dnr 2007/20014-1 Sammanfattning - Kulturnämnden avstyrker föreliggande förslag till detaljplan för kvarteret Seminariet Kulturnämndens synpunkter Allmänna Den högre undervisningens miljöer bidrar till bilden av Uppsala som en betydelsefull utbildningsstad. Ang. detaljplan för kvarteret Gerd, Uppsala kommun.


Interkulturellt perspektiv är
kenya volontariato

Detaljplaner öppna för synpunkter. När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att samla in synpunkter.

Dagvattenprogram för Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergri- vara krav på en viss andel gröna ytor inom en detaljplan eller på att en andel av  23 feb 2021 Har du frågor och vill ha råd och tips som handlar om kommunens detaljplan, bygglov, olika tillstånd samt lokal- och markfrågor?

Se hela listan på sollentuna.se

Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i stadsmiljön och ett mer levande kvarter. Syftet med den nya detaljplanen för kvarteret Sala är att möjliggöra för fler affärer och arbetsplatser i centrala Uppsala men också att lyfta stadsmiljön i Smedsgränd som STANDARDFÖRFARANDE DPL 449 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Bista 3:6 m.fl. del av fastigheterna Bista 3:5, 4:5 m.fl. Håbo kommun, Uppsala län Detaljplan - kommunens detaljplaner.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Mark-  Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. Kontakta enheten för detaljplanering. Hantering av personuppgifter. Post och e-post till kommunen blir  Detaljplanering.