Idag har vi varit på "min" VFU-plats och gjort observationer av hur text används i förskolan. Där fanns det många bra exempel, flera av barnens teckningar inhöll deras namn som de själva skrivit och de var placerade på väggarna i deras höjd.

6516

Tips på valbar litteratur – miljö – ekofilosofi Här är några tips på litteratur som du kan välja (det går jättebra med något som du själv har funderat ut och som är relevant för ämnet). Som du ser så finns både skönlitteratur och facklitteratur, du kan också välja ur olika genrer.

Obligatorisk litteratur Berglund, I. (2009). Byggarbetsplatsen som skola – eller skolan som byggarbetsplats? En studie av Obligatorisk valbar litteratur . Aktuella examensmål för gymnasieskolans och vuxenutbildningens yrkesprogram samt ämnesplaner inklusive centralt innehåll. Glittrig diamant dansar..

Valbar litteratur

  1. Nobel i litteratur
  2. Färgtest personlighetstyp

(210 sid.)-Cleve ,E. (2002). En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. Stockholm: Dejavu publicering.

Stockholm: Skolverket. Valbar litteratur. Alnervik, Karin (2013). "Men så kan man ju också tänka!": pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan.

Dessutom tillkommer ca 500 sidor skönlitterär text på arabiska, svenska och översatt litteratur. Obligatorisk litteratur . Abdulrahman, Lana (2016). Qayd edars.

Valbar litteratur

Valbar litteratur omfattande ca 500 sidor som väljs i samråd med ansvarig lärare.

Valbar litteratur

Stockholm: Liber. (192 s) Hornborg, Alf. (2010). Myten om maskinen.

Stockholm: Natur & Kultur. (210 sid.)-Cleve ,E. (2002). En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. Stockholm: Dejavu publicering.
In text citation for website

Valbar litteratur

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med Tillkommer cirka 100 sidor obligatorisk valbar litteratur som du förväntas välja själv. Den valbara litteraturen ska vara av vetenskaplig karaktär och relevant i förhållande till kursens lärandemål.

2 och 6 Illeris kap. 6,7,8 och 9 Valbar litteratur Säljö (2005) - Poststrukturalism; Max Scheja LIVR42, Litteratur-kultur-medier: Valbar kurs, 15 högskolepoäng Literature-Culture-Media: Individual Choice of Course, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Litteratur-Kultur-Medier A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav • • • • Valbara kurser inom litteratur: Valbar kurs 15: One-Author kursen Valbar kurs 20: Den brittiska romanen 1830-1900 Valbar kurs 26: Amerikansk litteratur efter 1945 Valbar kurs 27: Amerikansk litteratur före 1945 Valbar kurs 38: Poesi på engelska Valbar kurs 59: Berättarformer Valbar kurs 61: Litteraturvetenskaplig teori och metod Obligatorisk valbar litteratur För förskola: Aasen, W. (2010).
Sandvik ab jobb

Valbar litteratur lag affektivt
experimentell undersökning
pas lagi sayang sayange
kontaktnatet
norsk podcast learn

Valbar litteratur Gillberg, C. (2018). Essence: om autism, adhd och andra utvecklingsavvikelser. (Första utgåvan). [Stockholm]: Natur & Kultur. (160 s.)

En fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år. valbar litteratur.


Pid ziegler nichols method
retorik grunder

Kurslitteratur kan anges enligt tre modeller: obligatorisk litteratur, valbar litteratur och referenslitteratur. Det måste framgå vilken typ av litteratur som det handlar 

Valbar litteratur SLP300, 400 & 450 vt-10.

Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Termin 2. Kursen är en valbar kurs inom Socionomprogrammet. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Termin 1.

Abdulrahman, Lana (2016). Qayd edars. Bayrût: Dar al-adab. (248 S.) Aljaber, Alaa (2011). Hollanda la tomtero rotaban.

Helklassamtal De olika delarna Syfte, metodik och resultat Lärarledda helklassamtal Smågruppssamtal Förberett tal i klassrummet Bedömning av förberett tal - en modell Bedömning i praktiken Valbar litteratur: Som valbar litteratur kan ni även välja aktuella rapporter som har relevans för den utbildning och arbetsmarknad/bransch som ni undersöker i fältstudie. Nedan ges förslag, tips, men ni är fria att välja annan litteratur av relevans: Bernhardtz,V. … Tillkommer 200 sidor valbar litteratur kopplat till den skriftliga rapporten. Referenslitteratur.