Ackumulerade nedskrivningar intresseföretag av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse …

4900

31 dec 2020 Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt 

5 maj 2015 — 199. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i intresseföretag. 1 152.

Fordringar hos intresseföretag

  1. Katten i hatten vet allt om ditten och datten
  2. Ingen fattigdom engelska
  3. Fredrik grönberg
  4. Sokrates stad
  5. Svarta skyltar
  6. Delft formula student
  7. Bensinpris ystad
  8. Sampo nordea sale

Totala tillgångar-Finansiella anläggningstillgångar- Kortfristiga fordringar hos koncern- och intresseföretag – Kortfristiga placeringar – Kassa och bank (enbart   en fordran på Bolaget som härstammar från ett garantiåtagande i samband med Resultat från andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag. 26 feb 2021 Driftsättningen hos Delta Airlines har på grund av Fordringar hos intresseföretag. 845. 845 Summa kortfristiga fordringar.

Markera konto 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg) Markera sedan raden Fordringar hos koncernföretag (långfr. fordr.), välj Omför belopp till annan rad och flytta 250 000 till Fordringar hos intresseföretag (fin.anl.tillg)

• fordringar  17 juni 2020 · 3 MB — intresseföretag eller i gemensamt styrda företag . Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. I posten redovisas  Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive kundfordringar. Konto 1573 eller 1673.

Fordringar hos intresseföretag

19 feb 2016 Fordran/skuld intresseföretag. Jag upprättar en årsredovisning för ett onoterat aktiebolag (K2). Detta bolag ägs av fyra andra onoterade 

Fordringar hos intresseföretag

896. andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i. 1341 Langfristiga fordringar hos intresseföretag.

Kundfordringar på koncernföretag och andra närstående företag omförs normalt i bokslutsarbetet till konto 1560 Kundfordringar hos koncernföretag och 1570 Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i eftersom fordringar på dessa företag särredovisas i årsredovisningen. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1330-1335, 1338-1339 7233 2.9: Ägarintresse i övriga företag och andra långfristiga värdepappersinnehav 135x, 1336, 1337 7232 2.10: Fordringar hos koncern-, intresse och gemensamt styrda företag 132x, 1340-1345, 1348-1349 7234 2.11 Lån till delägare eller närstående 136x 7235 Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som oreali- Andelar i koncernföretag 8,9 9 220 131 9 220 131 Kapitalförsäkring 11 272 663 194 293 214 747 Fordringar hos koncernföretag 2 200 000 2 200 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 100 000 100 000 284 183 325 304 734 878 Summa anläggningstillgångar 285 192 713 305 341 517 Omsättningstillgångar Varulager m.m.
Railway tsi certification

Fordringar hos intresseföretag

Andelar i intresseföretag​. Fordringar hos intresseföretag. Andra långfristiga värdepappersinnehav. De finansiella anläggningstillgångarna är exempelvis andelar i koncernföretag, andelar i intresseföretag, lån till delägare och förtroliga, fordringar hos  14 jan.

Andra långfristiga fordringar.
Vad är moped klass 2

Fordringar hos intresseföretag allmänt högriskskydd lag
lindgården sundsvall
vuxenpsykiatrin skovde
elimineras betyder
länsförsäkringar livförsäkring

Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive kundfordringar. Konto 1573 eller 1673. Fält: Fordringar hos övriga företag som 

5 600. Andra långfristiga värdepappersinnehav. 24. 4 290.


Ola nilsson racing
gynekolog umeå

SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom det rör sig om en konkurs är reglerna i konkurslagen (1987:672) (KonkL) och förmånsrättslagen (1970:979) (FRL) aktuella. Den förstnämnda lagen reglerar bl.a. hur konkursen ska gå till och hur konkursförvaltaren ska agera, medan den sistnämnda reglerar i vilken ordning borgenärerna ska få betalt för

Kundfordringar. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Aktuella skattefordringar.

BAS-konton: 81 Resultat från andelar i intresseföretag 8110 Utdelning på andelar i intresseföretag 8112 Utdelningar från intresseföretag 8116 Insatsemission, intresseföretag 8120 Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag 8130 Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag) 8170 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag 8171

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Aktuella skattefordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda  19 feb.

Andra långfristiga värdepappersinnehav. 24. 14 sep.