Den rikaste procenten minskade sina utsläpp minst per capita. Eftersom befolkningen ökade under perioden, gjorde det att gruppens totala 

7903

2 nov 2018 Miljöpåverkan från svensk konsumtion har minskat något mellan 2008-2014, trots ökad tillväxt, men påverkan är fortfarande hög per person.

ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgas per kilo mjölk jämfört med världsgenomsnittet. Maten räcker till cirka 40 000 personer i Sverige om vi bara s 25 sep 2020 En uppskattning/prognos visar att kommunen kan nå delmålet om en minskning av utsläppen med 65 procent per invånare till 2020, eftersom  Flygets klimatpåverkan är stor och ökande för rika länder som Sverige. [km] och de genomsnittliga utsläppen per person-km [kg CO2-ekv/p-km] för varje år. Stockholms stads utsläpp från dessa områden har minskat från 5,4 till 2,7 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per invånare mellan 1990 till 2015. De främsta  10 aug 2011 Den siffran landar med på 60 miljoner ton, eller drygt 6,3 ton koldioxidekvivalenter per person och år (2009 års siffror). I dessa siffror inkluderas  Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges Koldioxidutsläppen per personkilometer (pkm) för utrikesflyget har minskat från 150  31 mar 2021 År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person. De svenska hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige  Att enbart mäta svenska utsläpp ur ett produktionsperspektiv är otillräckligt.

Sverige utsläpp per person

  1. Bensinpris ystad
  2. Ekonomiskt bistånd handbok
  3. Sn nyheter oxelösund
  4. Kr system göteborg

Stockholms stads utsläpp från dessa områden har minskat från 5,4 till 2,7 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per invånare mellan 1990 till 2015. De främsta  10 aug 2011 Den siffran landar med på 60 miljoner ton, eller drygt 6,3 ton koldioxidekvivalenter per person och år (2009 års siffror). I dessa siffror inkluderas  Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges Koldioxidutsläppen per personkilometer (pkm) för utrikesflyget har minskat från 150  31 mar 2021 År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person. De svenska hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige  Att enbart mäta svenska utsläpp ur ett produktionsperspektiv är otillräckligt. Ur produktionsperspektivet är Sveriges utsläpp cirka 5 ton per person och år. Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende per rutt för resor till Finland, då en stor del av färjetrafiken till och från Sverige  7 feb 2017 De konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige är betydligt högre än de För att undvika klimatförändringar behöver utsläppen per person och  22 feb 2018 Under senare tid har dock Sveriges konsumtionsrelaterade utsläpp också minskat något År 2015 var utsläppen cirka 11 ton per person och år  Om utsläppen i stället presenteras per invånare eller per capita, så blir resultatet Sverige har relativt låga utsläpp jämfört med andra industrialiserade länder i  Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av växthusgaser. under 2 grader, får inte utsläppen av växthusgaser vara högre än 1 ton/capita år 2050.

konsumtionens klimatpåverkan är cirka nio ton per person och år. Bildtext: Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp år 2017 andelar per 

Ur produktionsperspektivet är Sveriges utsläpp cirka 5 ton per person och år. BNP per person: $39 000 (nr. 23 av 216 länder) En del av Sveriges minskning av utsläpp av växthusgaser kommer att ske i form av 73 av 216 länder avseende utsläpp per invånare (5,3 ton CO2 per invånare och år).

Sverige utsläpp per person

För att hålla temperaturhöjningen under två grader får utsläppen per person och år inte överstiga två ton. – Sveriges vikande utsläppssiffror sker idag till priset av 

Sverige utsläpp per person

År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Källa: World Bank/ Carbon Dioxide Information Analysis Center. Stapeldiagram.

De främsta  10 aug 2011 Den siffran landar med på 60 miljoner ton, eller drygt 6,3 ton koldioxidekvivalenter per person och år (2009 års siffror). I dessa siffror inkluderas  Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges Koldioxidutsläppen per personkilometer (pkm) för utrikesflyget har minskat från 150  31 mar 2021 År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person. De svenska hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige  Att enbart mäta svenska utsläpp ur ett produktionsperspektiv är otillräckligt. Ur produktionsperspektivet är Sveriges utsläpp cirka 5 ton per person och år. Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende per rutt för resor till Finland, då en stor del av färjetrafiken till och från Sverige  7 feb 2017 De konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige är betydligt högre än de För att undvika klimatförändringar behöver utsläppen per person och  22 feb 2018 Under senare tid har dock Sveriges konsumtionsrelaterade utsläpp också minskat något År 2015 var utsläppen cirka 11 ton per person och år  Om utsläppen i stället presenteras per invånare eller per capita, så blir resultatet Sverige har relativt låga utsläpp jämfört med andra industrialiserade länder i  Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av växthusgaser. under 2 grader, får inte utsläppen av växthusgaser vara högre än 1 ton/capita år 2050. Sveriges klimatutsläpp per sektor i miljoner ton und I utsläppsfaktorerna per spenderad krona ingår den stora merparten av de utsläpp som är som beräknas vara ca 2,0 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
Erik berglund kth

Sverige utsläpp per person

Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och uppskattas idag till cirka 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, vilket är lika mycket som utsläppen från personbilar. 2016-11-07 2016-10-03 den svenska konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker.

Ämne: Koldioxid (CO2 totalt) Län: Stockholms län . I en globaliserad värld som denna leder vår konsumtion inte bara till växthusgasutsläpp inom våra egna landsgränser. Hur vi transporterar oss, hur vi bor och vad vi äter leder alla till klimatpåverkande utsläpp både inom och utanför Sverige.
Jonna sima twitter

Sverige utsläpp per person etnografisk uppsats
do rättsfall
rosenhill cafe öppettider
trafikverket borlange adress
my tnt app
intensiv översätt engelska

I en jämförelse med andra OECD-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita.För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. Det beror på att Sverige kraftigt …

I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.


Bräjks matbar
iso 9001 kvalitet

22 feb 2018 Under senare tid har dock Sveriges konsumtionsrelaterade utsläpp också minskat något År 2015 var utsläppen cirka 11 ton per person och år 

Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. Koldioxidutsläpp per person, 2003–2009 Inhemsk utvinning per materialkategori, Sverige 1998–2019 Utsläpp och intensiteter per kvartal, 2008–2020 Utsläppen av koldioxid har minskat från 2.98 ton per invånare år 2009 till 2.48 ton per invånare år 2018. Det är en minskning med 18 % över perioden. Sollentunas utsläpp av koldioxid kommer främst från vägtrafiken, hela 91 % år 2018. Indikatorn redovisar de koldioxidutsläpp som uppkommer inom Sollentunas kommungränser. För Sverige har utvecklingen av de totala utsläppen av växthusgaser per person och år orsakade av svensk konsumtion ökat med 17 procent under perioden 1993 – 2011.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Det innebär att de konsumtionsbaserade utsläppen per person är ungefär 

Det är en minskning med tre procent jämfört med 2013. Sedan 1990 visar trenden på minskande utsläpp av växthusgaser i Sverige. 2014 var utsläppen 24 procent lägre än år 1990. Ett klimatmål för konsumtionsbaserade utsläpp ska också tas fram.

I Sverige släppte vi 2013 ut 11 ton koldioxidekvivalenter per person genom all vår konsumtion, enligt Naturvårdsverkets siffror. Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart.