Mall för styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte . Datum och plats för mötet: Närvarande: Mötet valde till justerare av mötesprotokollet. §5 Godkännande av dagordning: Mötet godkände dagordningen §6 Beslut om uppstart av företaget samt beslut om verksamhetsår: Mötet beslutar att starta UF företag med verksamhetsår

4287

Justeringsperson. Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte fastställer, godkänner, ett mötesprotokoll, dvs. kontrollerar att det överensstämmer med vad som verkligen beslutats. Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats.

Justerare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Birgitta Wärn. 5. Föregående protokoll Förtydligande punkt 9d: Ulla Köhler är fortsatt föreningens sekreterare. Agneta Lundström skriver mötesprotokoll när önskemål finns. 6. Ekonomi Redovisning av bokslut för 2018.

Justerare styrelseprotokoll

  1. Adressändring flyttanmälan
  2. Vårdcentralen kristianstad näsby öppettider
  3. Bt.cx sv express
  4. Gustav radbruch tujuan hukum
  5. Mikael sjöberg tco
  6. Bandarban bangladesh
  7. Antagningsstatistik sjukskoterska
  8. Ambulance nurse job description

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. att lägga presidierapporten till handlingarna. 2.2. Protokoll från kårstyrelsemöten under året.

2017-6-8 · Maria Karlsson Marti Singull Justerare . Created Date: 20140825110752Z

Information om upphandling. Det är endast protokollföraren, som skriver protokollet och justerare som har möjlighet att påverka styrelseprotokollet och göra eventuella anteckningar på det.

Justerare styrelseprotokoll

2017-6-8 · Maria Karlsson Marti Singull Justerare . Created Date: 20140825110752Z

Justerare styrelseprotokoll

Val av konstituerande styrelsens roller a) Vice ordförande. Ulrika Jerräng föreslås och väljs. b) Kassör. Daniel Ekstrand föreslås och väljs. c) Sekreterare. Daniel Berglöf föreslås och väljs. 6.

§ 39 VAL AV JUSTERARE. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Kjell Olsson. § 40  4 mar 2021 Val av justerare. Fondstyrelsen beslutar att utse Veronika Håkansson till justerare . 3. §. Föregående protokoll.
Revisorskrav filial

Justerare styrelseprotokoll

Dessa kan man skriva in för hand. Styrelseprotokoll. Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollen brukar ofta föras av den som har utsetts till sekreterare i föreningen.

Har protokollförare utsetts ska även han underteckna protokollet. Finns olika meningar bland  Jag undrar om det är riktigt att protokollet ska godkännas av ordförande INNAN det sänds till justerarna och sedan även EFTER ändringar av justerare?
Palette knife

Justerare styrelseprotokoll deklarera via internet
var kommer semestern ifrån
folksam kramfors adress
formansbeskatta sjukvardsforsakring
försörjningsstöd göteborg stad

Val av justerare: Ordförande frågar mötet vem som ska justera protokollet. Senaste mötesprotokoll: Ordförande går igenom senaste mötets protokoll och tar 

Mallen är skapad i och för Microsoft Word. Mallen är enkel i sin utformning och du ändrar med några knapptryck på färger, typsnitt och logotype för att passa ditt företags grafiska manual om ni har en sådan. Justerare för styrelseprotokollet krävs om det finns fler än en ledamot i styrelsen. Justerare utses bland styrelseledamöterna.


Semcon göteborg jobb
funk rap

protokoll. Sammanfattning. Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med Protokoll Arvika Stadshus AB den 28 september 2020 

Utser Torbjörn att justera dagens protokoll § 19 Föregående protokoll Går igenom protokoll från 2016-03-29 – som lades till handlingarna § 20 Inkommande skrivelser. 2021-4-15 · Styrelseprotokoll 16/11-2020 Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2020-11-16 via Teams. Närvarande: Cenneth Quick, Agne Petersson, Sören Engström, Roger Nilsson, Hans Norberg, Anna Lindborg, Anna Green-Svensson, Björn Malmgren, Anders Kristiansson, Sören Engström och Bjarne Engström.

Styrelseprotokoll 2020.11.23 Sektionsstyrelsemöte, Golden retrieverklubben Uppland Närvarande: Malin Danielsson, Helen Järnevi, Anki Lindberg, Göran Olofsson och Lena Hamberg. Anmält förhinder: Carola Hag § 1 Mötet öppnas - Malin hälsar alla välkomna och öppnar mötet

2016-11-15. 1(7). Arbetsutskottet. Styrelsen beslutade att adjungera Ulla Norman som sekreterare till styrelsen och till arbetsutskottet.

Justerare. Protokoll. Styrelsemöte  Också fråga om bilagor med reservationer till ett sådant protokoll. 2016-10-26 i Föreningar. FRÅGA Hej!Jag är vald till justerare på en extrainsatt brf stämma.