2012-01-09

823

Det är en vetenskaplig forskningsuppgift och en övning i att analysera ett historiskt källmaterial. Uppsatser redovisas och försvaras i seminarieform. Institutionen har över 10 000 uppsatser arkiverade, skrivna från 1960. Sökning och beställning av uppsatser. Uppsatser registreras inte i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Om man känner sig osäker på hur en uppsats ska se ut kan det också vara bra att titta på gamla uppsatser. Sedan mitten av 2000-talet finns de flesta uppsatser elektroniskt. Uppsatser om B UPPSATS HISTORIA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Byggnadshistorisk uppgift / Bebyggelsehistorisk uppsats Här hittar du en förteckning över alla Byggnadshistoriska uppgifter/Bebyggelsehistoriska uppsatser, som är gjorda vid institutionen för kulturvård. Uppgiften görs under andra året på Bebyggelseantikvariskt program. Historisk-filosofiska fakulteten.

Historisk uppsats

  1. Blankett vardnadshavares medgivande
  2. Gt pension scheme
  3. Påställ bilen
  4. Botaniska lund butik
  5. Barn mopeder
  6. Paypal valuta kurs

exempel på goda formuleringar i en historisk uppsats. Checklista för disposition/ uppbyggnad av uppsatsen. 1 Har du fått med som krävs under de olika  Kursplan. Uppsats i historisk teologi (7,5 hp) Ämnesområde: TEOLOGI ( historisk teologi) Hur skriver man en uppsats i ett ämne som gäller kyrkans historia? Den studerandes insikter i teori, metod och olika sätt att framställa historisk kunskap fördjupas genom bland annat skrivandet av en vetenskaplig uppsats. perspektiv i svensk historisk migrationsforskning i allmänhet och i forsk- ning kring svensk I denna uppsats undersöker vi vilken roll hälsovårds- politiska  historisk uppsats , som börjar : » Christiern den andre blef 1520. antagen til Svea konung » 17 sid.

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som samtiden. Historiska perspektiv ger dig möjlighet att analysera uppkomsten och utvecklingen av sådant vi idag tar för givet, samt att förstå attityder och kulturer som skiljer sig från dagens. Utbildningen ger dig en bred uppsättning verktyg för att undersöka samhällsfenomen av de mest skilda slag

Uppsats i historisk teologi (7,5 hp) Ämnesområde: TEOLOGI ( historisk teologi) Hur skriver man en uppsats i ett ämne som gäller kyrkans historia? Den studerandes insikter i teori, metod och olika sätt att framställa historisk kunskap fördjupas genom bland annat skrivandet av en vetenskaplig uppsats.

Historisk uppsats

Kapitel 4 innehåller en historisk bakgrund till hur det feministiska tänkandet kring genus startade med sociologiska klassiker. Kapitel fem beskriver övergången till  

Historisk uppsats

Uppsatsen innebär praktisk träning av de analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter som lärts ut tidigare under terminen. Grunderna i uppsatsskrivning introduceras i en seminarieserie och under seminarierna ventileras också de färdiga uppsatserna. som historiskt sett visat sig vara ”svåra”, kan utnyttjas som indikator på områden som troligen kan medföra svårigheter också för dagens skolelever. Sett till styrdokumentens innehåll motiveras matematikens historia framförallt då den fyller en funktion genom att placera matematiken i en kulturell och historisk kontext, vilket också Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i historien. Genushistoria fokuserar på könsroller och betraktar dem som en kulturell och social konstruktion. Att skriva uppsats i mänskliga rättigheter Instruktioner och råd för dig som skriver kandidat- eller magisteruppsats Avdelningen för mänskliga rättigheter Historiska institutionen Kurskod: MRSXXX Termin: XXterminen 201X Handledare: Förnamn Efternamn Omfång: 10000-15000 ord Målet med uppsatskursen är att lära sig formulera historiska problem/frågeställningar och att avgränsa och bearbeta ett källmaterial som kan användas för att lösa/besvara dem.

Som student kommer du att få skriva flera uppsat-ser. B-uppsatsen, som skrivs på Historia II, måste vara avklarad och godkänd för att du ska vara behörig till C-kursen (Historia III).
Warning signals on car

Historisk uppsats

Uppsatsseminariet då uppsatsen försvaras är en viktig del av forskningsprocessen. Vietnamkriget - Historia Uppsats En välskriven uppsats om Vietnamkriget som beskriver dess bakgrund, händelseförlopp och konsekvenser. Eleven presenterar även en konfliktanalys med egna reflektioner. Historiebruk uppsats. Hej. Det är så att jag ska skriva en uppsats om Makedonien och Grekland.

Det Denna uppsats undersöker koreansk populärmusiks explosiva framfart från slutet av 1990-talet och framåt.
Vasiliki vlachou

Historisk uppsats vaga snacka ur skola
skriva källvärdering
scandic hotell frukost
paul karlsson
jobb i macdonald
extra jobb helger norrköping

I bakgrunden kan du exempelvis göra en historisk översikt och redogöra för viktiga begrepp. Skriver du en uppsats inom pedagogik kanske du redogör för relevanta styrdokument (skollag, läroplan, etc.). Behandlar din uppsats däremot ett vårdvetenskapligt ämne kanske du redogör för vissa medicinska termer eller begrepp.

Historisk uppsats Den svenska kvinnorörelsen ESBM14, Historia 2b Maria Åsberg, bibliotekarie Nacka gymnasium, vt 2017 Uppsatser publicerade från andra universitet i Sverige kan sökas via Uppsök. Materialet i Uppsök är publicerat från senare delen av 1990-talet fram till idag.


Sammanfattning matematik 2b
petrosibir kurs

Kursplan för Ekonomisk historia B: Metod och uppsatskurs färdigheter och den kompetens som krävs för att skriva en vetenskaplig uppsats av mindre omfång.

Eftersom all historisk kunskap tar sin utgångspunkt i de frågor som forskaren ställer, är det viktigt av Historiska institutionen har en lång och livaktig tradition av forskning kring genushistoria, det vill säga historia där relationerna mellan män och kvinnor sätts i fokus för historieskrivningen. Ett stort antal forskare arbetar aktivt med genusperspektiv. Forskning med genusperspektiv berör alla perioder, från medeltid till vår samtid. Uppsatsen skrivs enskilt och försvaras vid ett avslutande seminarium där författaren även agerar opponent på andra studenters uppsatser. Genomförande Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Uppsats i historisk teologi (7,5 hp) Paper in Church History or Related Subjects (7,5 ECTS) Nivå: Grundnivå Ämnesområde: TEOLOGI (historisk teologi) Kurskod: 0073 Förkunskapskrav Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs för kandidatexamen i

C-uppsats i historia, Göteborgs universitet VT 2015. Digitalt material / Internet uppsats. Detta dels för att det inte finns utrymme i en uppsats på denna nivå att behandla båda, dels för att det faktiskt är olika brott om än de är lika till arten så innebär det ändå att brotten har olika karaktär. I ett fall som dök upp i undersökningen var brottet rubricerat som förfalsk- Uppsatser om C UPPSATS HISTORIA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 15 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet 2014:33 Historiskt korrekt En netnografisk studie av begreppet HK med historisk slöjd som kontext I bakgrunden kan du exempelvis göra en historisk översikt och redogöra för viktiga begrepp. Skriver du en uppsats inom pedagogik kanske du redogör för relevanta styrdokument (skollag, läroplan, etc.).

Kapitel fem beskriver övergången till   30 jan 2017 Historisk uppsats Den svenska kvinnorörelsen ESBM14, Historia 2b Maria Åsberg, bibliotekarie Nacka gymnasium, vt 2017; 2. Examensmål för  Michael Johansson, B-‐uppsats, Konstvetenskap och visuell kommunikation 2 Denna uppsats är indelad i 5 delar som utgörs av Inledning, Teori, Historisk  dig att skriva en godkänd uppsats vare sig det gäller B-, kandidat-, magister- eller masternivå. Botanisera bland uppsatsämnen och riktlinjer för din uppsats!