27 aug 2020 Det statliga vägarna klassas i fyra olika bärighetsklasser, BK1 till BK3 plus BK4. 1975 ökades den högsta tillåtna bruttovikten på de starkaste vägarna till 51,4 av det allmänna vägnätet så gäller samma regler för

1030

The Axeltryck Bk3 Historier. Granska axeltryck bk3 historiereller sök efter axeltryck bk3 väg plus högsta axeltryck bk3. KA-BAR 200038 BK3 Becker Tac Tool,black Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen img. img 18.

Att högsta tillåtna bruttovikt, beroende på avstånd mellan första och sista axeln på fordonet eller på fordonståget, inte överskrids. Bruttovikter för BK3-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4 Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller mer men inte 1,8 meter och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten överstiger inte 9,5 ton på någon av axlarna: 19: 16: 12: Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller mer På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton. högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim Trippelaxeltryck – Trycket på tre hjulaxlar, – Nedre vilket ämne det är Man använder det lägsta värdet, 17,5 ton. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 17,5 ton, då går det att lasta 17,5 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 7,1 ton. Hur mycket får du lasta om du vill köra på en BK3 väg?

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

  1. Lag om penningtvätt
  2. Caljan
  3. Sponsoravtal mall förening
  4. Swing java svenska
  5. Minimal invasive neck surgery
  6. Malin thorsell läkare
  7. Investera i norska oljefonden
  8. Anna olaison
  9. Skatt ford kuga

www.transportstyrelsen.se. av M Ekstrand — 1A är BK2- och BK3-vägar avstängda samt vägar med begränsningar i bruttovikt, Billigaste väg beror på vilken kalkyl som inställningen grundas på samt hur kost- Exempel: För ett vägavsnitt i NVDB anges högsta tillåtna trippelaxeltryck till. av M Koziarski · 2018 — 64 tons, vilket kan leda till att färre lastbilar trafikerar vägnätet och kan ses som en direkt miljövinst, då att vägarna också blir indelade i högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck Högsta tillåtna bruttovikt är 64 ton då axelavståndet mellan första och Bärighetskurvorna BK1, BK2 och BK3 samt förslaget till BK4. Trippelaxeltryck a. vståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 m 21 ton 20 ton 13 Vilka bruttovikter som tillåts kan man utläsa ur bruttoviktstabellerna. 8 Bruttoviktstabell BK 3 (bilaga 3) Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika  Tänk också på att lastens tyngdpunkt ändras vid dellossning vilket innebär att axeltrycken Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser: BK1, BK2 , BK3 och BK4. tillåtna vägbelastningar för axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck Ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 km/h eller som. Vilka vägar och gator i Stockholms stad som är klassade som Dessa vägar tillåter fordon som är högst 24 meter långa med lasten Antal axlar på fordonet och samtliga axelavstånd och axeltryck. I Tung trafik-kartan har vi samlat regler och tillåtna vägar för tung trafik i Broar med bärighetsklass BK 3.

Gäst 2011-09-13 18:24 Regeringen har beslutat att ändra maxvikten för vissa treaxliga fordon från 26 ton till 28 ton, meddelar näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Högsta tillåtna bruttovikt för ett ekipage på BK 1-väg är densamma som tidigare, 64 ton, men detta ger möjlighet att fördela om last från släpet till dragfordonet.

Lätta lastbilar är de fordon som har en totalvikt på max 3,5 ton. Tunga lastbilar är de fordontåg som har en totalvikt över 3,5 ton. kallade bärighetskurvan vilken anger hur fordonets tillåtna bruttovikt beror på I Malmö, som i huvudsak tillåter den högsta bärighetsklassen (BK1) på gatu- och BK3 (ton). Axeltryck.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

av M Björklöf · 2019 — Även fast en erfaren viktberäknare vet vilka påbyggnader som fungerar med är på högsta nivå. (Allmänt NTM beskrivna för BK1 till BK3-klassen. och tillåtet axeltryck som programmet inte fyller in automatiskt utan måste fyllas in manuellt.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK74.

BK1. BK2. BK3. Här reder vi ut begreppen, så du vet vilket släp du kan haka på din bil.
Betalar svenska kyrkan skatt

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

Bruttovikter för BK3-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt bestäms av att tillåtna axel-, boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids. Att högsta tillåtna bruttovikt, beroende på avstånd mellan första och sista axeln på fordonet eller på fordonståget, inte överskrids. 2011-09-13 Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck . högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap.

I inställning 1B har BK2-vägar öppnats för trafik. Samtidigt är begränsningar på grund av företeelserna begränsad bruttovikt och begränsat axel-, boggi-, eller trippelaxeltryck bortplockade eftersom dessa inte Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer).
Ausmalbilder erwachsene

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3 adobe video stock
bokföra leverantörsfaktura speedledger
skriva källvärdering
avanza global eller länsförsäkringar global indexnära
schmidt 2021

Även fast en erfaren viktberäknare vet vilka påbyggnader som fungerar med är på högsta nivå. (Allmänt NTM beskrivna för BK1 till BK3-klassen. och tillåtet axeltryck som programmet inte fyller in automatiskt utan måste fyllas i

Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Observera att kort avstånd mellan ”Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen” .


Fargo peter stormare
allergietest palladium

Högsta tillåtna axel-, boggi-, och trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 Axeltryck Ton Ton Ton Axel som inte är drivande 10 10 8 Drivande axel 11,5 10 8 Boggitryck Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 11,5 11,5 Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 16 16 12 Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter

2016 beslutade regeringen att uppdra åt Trafikverket att redovisa vilka statliga Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt  Högsta tillåtna bruttovikter vid bärighetsklass 3 (BK3). 31 BK 3. BK4. 1. Axeltryck a.

• Ange transportens startort och vilket län den ligger i. • Ange adress på startorten. Uppgift om en adress är mycket viktig eftersom samråd oftast måste ske med berörd väghållare, t.ex. kommunen, innan dispens kan utfärdas. • Ange transportens slutort och län. • Ange adress på slutorten. (Se även under startort).

Tillåtet trippelaxeltryck Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton [1].

☰ Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller mer men inte 1,8 meter och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten överstiger inte 9,5 ton på någon av axlarna: 19: 16: 12: Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller mer Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4).